snurr Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

     

Neuro-otologiska event 2019

 

 

 

21-22 november Krusenberg Herrgård Uppsala

SNOF årsmöte & höstinternat 2019

 

 

Plats

Krusenberga Herrgård Uppsala

https://www.krusenbergherrgard.se/

 

Deltagaravgift inkl konferens och måltider

2100 kr inkl övernattning i enkelrum

 

800 kr Deltagande en dag utan övernattning

1600 kr Deltagande två dagar utan övernattning

 

Anmäl Ditt deltagande

christian.geisler@yrselcenter.se

 

Anmäl Din presentation eller Ditt patientfall

christian.geisler@yrselcenter.se

 

Betalning

deltagaravgiften ska vara överförd till föreningens p g 565180-7 senast 11 november. Vänlingen ange Ditt namn som OCR.

 

 

Anmälda deltagare med övernattning

30st enkelrum

Christine Ölander -Uppsala , Christian Geisler -Stockholm, Karl Nordfalk -Oslo, Tatjana Tomanovic -Stockholm,

Mikael Karlberg -Lund, Elsa Erixon -Uppsala, Nadine Schart-Morén -Uppsala, Charlotta Kämpfe Nordström -Uppsala,

Niki Karpeta -Stockholm, Per Gunnarsson -Sundsvall, Kristoffer Piekarek -Karlskrona, Lena Wiklund-Snellman -Falun,

Åke Isaksson -Karlskrona, Elisabeth Dahlström -Göteborg, Camilla Ekwall -Uppsala, Karin Sköldefors -Hudiksvall,

Åsa Kjellgren -Umeå, Josefin Winberg -Falun, Hugo Davidsson -Göteborg, Emil Emilsson -Kristanstad, Per Gissen -Karlstad, Karin Stenfeldt -Lund, Anna-Maria Wassner - Linköping, Emmanouil Theodorou -Sundsvall, Eva Funseth -Gävle, Odd Lind-Hudiksvall, Mikael Schulin -Linköping, Fredrik Tjernström -Lund, Linda Rietz -Stockholm, Ursula Junger-Stockholm,

 

Anmälda deltagare utan övernattning

Andra Lazar -Stockholm, Lena Kollén -Göteborg, Berit Bjerlemo -Göteborg, Marie Thurfjell -Uppsala, Susanne Gripenberg -Stockholm, Carolina Halén-Stockholm, Nathalie Stenquist-Stockholm (samtliga bägge dagar inkl middag) 7 st

Luca Verecchia -Stockholm (bägge dagar ej middag) 1st

 

Niklas Danckwardt-Lillieström -Uppsala (enbart fredag) 1st

Anders Lundin -Stockholm (kommer enbart för att föreläsa fredag)

 

Program

Målsättningen har varit ett brett program som kan intressera och engagera alla deltagare.

Föranmäl och förbered ett intressant patientfall och dela med Dig!

För Dig som presenterar är det viktigt att hålla Din tilldelade tid, beräkna några minuter för diskussion.

 

 

 

Torsdag 21.11

 

10.00 Drop in -samling

 

          Kaffe

 

10.30 SNOF årsmöte ALLA

          Kort presentation av närvarande

          Svensk neurootologisk kompetenssäkring i framtiden

 

12.00 Lunch Värd: Nautus Medical AS Mark Ennis och Stacy Morrow

 

          Tala in Dina neurootologiska gärningar för verksamhetsåret för sammanställning i årsmötesprotokollet.

          Under lunchen sänds en bandspelare runt. Tack för att Du talar tydligt! Du kan även lämna in Dina aktiviteter skriftligt

          till sekreteraren.

 

13.00 Tatjana Tomanovic: Nytt MRT protokoll för hydrops 20 min

          Niki Karpeta: Olika behandlingar vid Menieres sjukdom 20 min

          Tatjana Tomanovic: Salovumstudie vid Menieres sjukdom 10min

 

14.00 Christian Geisler: Atypisk lägesnystagmus. Otogen- migrän- eller central genes? 20min

          Mikael Karlberg: Yrsel och sällsynta syndrom 1 20 min lšnk

         

          Kaffe 20 min

 

15.00 Nautus Medical AS företagspresentation: VHIT - paradigmskiftet i neurootologi 20 min SM

 

15.30 SPA & Relax en timme. SNOFbokad vedeldad bastu.

 

16.30 Marie Thurfjell: Nationella riktlinjer för fysioterapi vid yrsel 30 min

 

17.00 Christian Geisler: Digital yrselsjukvård 2019 - möjligheter och begränsningar lšnk 20 min

          Karl Nordfalk: Centrala tester på subakut yrselmott och papegoja med oklar diagnos 20 min         

          Charlotta Kämpfe Nordström: Studier om lymfatiska säcken med relevans för Menieres sjukdom och LVAS

 

          Förfest förfriskningar (alkoholdrycker på eget konto)

 

18.00 Fallpresentationer 1 ALLA

          Elsa Erixon: Vad gör man när man når Menierestrappans högsta steg?

          Mikael Karlberg: Yrsel efter grava infektioner - glöm inte gentamycin som orsak!

          Christian Geisler: Vibrera Vibrera Vibrera -mycket mycket mera!

          Odd Lind: IT gentamycin vid Vestibularisschwanom med hydropsyrsel

          Kristoffer Piekarek: Fallet Benny K

 

20.00 Middag Värd: Oticon AB Håkan Hansson och Erik Gyllenhammar och Darren M Whelan

 

 

Fredag 22.11

 

09.00 Interacoustics Academy Darren M Whelan :

          Computerised Dynamic Visual Acuity and Gaze Stability, what can it inform us clinically avout VOR impairment? 60min

 

10.00 Mikael Karlberg: Sällsynta syndrom 2. och Ponsvinkeltumörer - behov av nationell samordning? Lšnk1 Lšnk2 20 min

         Se presentationen  

10.20 kaffe 20min      

  

10.40 Anders Lundin: Funktionella yrseltillstånd - förståelse för och behandlingsuppdatering 50 min lšnk

 

10.30 ledigt utrymme 10min      

 

11.40 Opica Nordic AB företagspresentation 20 min MS

 

12.00 Fallpresentationer 2 ALLA

          Anna-Maria Wasner: knepigt fall till neurootologins universum

          Christian Geisler: Vad är rotorisk-uppåtslående och reverserande horisontell nystagmus i hö Hallpike?  hann inte

     

          Gruppfoto

          Utdelning deltagarbevis

                  

13.00 Lunch Värd: Opiva Nordic AB Mette Ståhlgren och Niclas Holmebäck

 

Oplacerade bidrag

Emil Emilsson: vHIT i mörker hann inte presentera

 

 

Arrangörer

SNOF styrelsen och Christine Ölander

 

 

Företag som stödjer vårt möte (välkomna att närvara under mötet f r o m torsdag kl 13)

Nautus Medical AS - Mark Ennis och Stacy Morrow

Oticon AB - Håkan Hansson och Erik Gyllenhammar och Darren M Whelan

Opiva Nordic AB - Mette Ståhlgren och Niclas Holmebäck