snurr Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

     

SNOF Digitala årsmöte via ZOOM

Torsdag 19 november kl 09-13

 

 

 

 

Anmälda deltagare

Mikael Karlberg, Jonathan Salzer, Christian Geisler, Karl Nordfalk, Mikael Schulin, Tatjana Tomanovic, Åsa Kjellgren, Katarina Zborayova, Marie-Louise Andersson Barrenäs, Per Gissén, Kristoffer Piekarek, Lee Ti Davidsson, Torbjörn Ledin, Ursula Junger, Christine Ölander, Anette Sörlin, Emmanouil Theodorou, Johan Adler, Lena Kollén, Charlotte Kämpfe Nordström, Elisabeth Dahlström, Marie Thyrfjell, Carolina Halén, Nathalie Stenquist, Susanne Gripenberg, Per Gunnarsson, Maria Bjurman, Karin Sköldefors, Fredrik Tjernström, Lena Wiklund Snellman, Elsa Erixon, Odd Lind, Matteusz Blas, Hugo Davidsson, Åsa Kjellgren, Anna-Maria Wasner,

 

Mötessponsorer

Mette Ståhlgren, Opiva Nordic AB

Erik Sigtenbjerggaard, Innohealth AS

Stefan Pettersson, Oticon AB

Mark Ennis, Nautus AB

 

Förberedelser före mötet

Teknik instruktioner

(gäller särskilt Dig som ska presentera)

 

1. Koppla upp Dig via nätverkssladd (undvik anslutning via wifi)

 

2. Om Du måste använda wifi, se till att Du är ensam som wifi användare på routern (undvik att dela en wifi anslutning)

 

3. Kontrollera Din anslutning före mötet via www.bredbandskolen.se. Resultataten ska helst visa uppladdningsvärden på över 10 Mbit/s

 

4. Använd headset

 

5. Stäng av kamera och mikrofon i Zoom när du inte pratar

 

6.

Förbered din powerpoint (PPT) genom att ha den öppen i visningsläge redan innan Du ansluter till ZOOM. Bläddra mellan Zoom och PPT genom att hålla ner ”Kringla och ->I” (Mac) eller Alt + tabb (PC) Bläddra fram Zoom-fönstret och klicka på Share screen.

 

Skicka in Din del i verksamhetsberättelsen 2019-2020

Förbered en skriftlig beskrivning av Dina neurootologiska gärningar till årets verksamhetsberättelse.

 

Presentationsformer

 

Presentationer 10+5 min

Presentation via powerpoint ska vara maximalt 10 min långa och kan följas av 5 min med frågor och kommentarer.

Frågor ställs via chatfunktionen d v s efter presentationen läser moderatorn upp frågor och kommentarer som presentatören kan besvara.

Patientfall 5+5 min

Presentation av patientfall ska vara maximalt 5 min långa och kan följas av 5 min med frågor och kommentarer. Frågor ställs via chatfunktionen. Moderatorn löser upp frågorna och presentatören svarar.

 

Skicka in Dina powerpoint presentationer före mötet

Vill Du bidra med en presentation? Presentera gärna från Din egen dator men sänd också in Din presentation hit som back-up om Din anslutning skulle visa sig hacka.

 

 

Program

Moderatorer (m): Karl Nordfalk, Christian Geisler, Tatjana Tomanovic och Mikael Schulin

 

09.00 Välkomna!

 

09.15

Presentationer 10min+5min

Mikael Karberg (m CG): StableEyes - en revolution för vestibulär rehabilitering?

09.30

Jonathan Salzer (m KN): Nätbaserad vestibulär rehab vs standardbeh efter akut yrsel

09.45

Karl Nordfalk (m TT): TRV stol vs bänkbehandling - en randomiserad studie

 

Information från våra sponsorer (m CG)

10.10

Information från Opiva Nordic

10.15

Information från Interacoustics

10.20

Information från Nautus

 

10.30 Bensträckare & kaffe

 

Patientfall 5min+5min

10.40

Tatjana Tomanovic: Virusyrsel - Covid och Zoster

10.50

Mikael Karlberg: CANVAS - "ataxi" med sen debut

11.00

Mikael Schulin: Pediadriskt yrselfall

11.10

Christian Geisler: ett båggångsfall

11.20

Ledig plats patientfall

11.30

Ledig plats patientfall

 

11.40 Bensträckare

 

11.45

Presentation 10+5

Jos Huijnen (m CG): Yrsel symtomanalys med AI

 

 

 

12.00

SNOF årsmöte (m TT)

 

§1
Mötet öppnas

 
§2
Dagordningen ska godkännas. 


§3
Val av mötesordförande


§4
Val av mötessekreterare


§5 
Val av protokolljusteringspersoner


§6 
Föregående årsmötesprotokoll Uppsala 2019 ska godkännas

 

Verksamhetsberättelse 2019-2020


§7
Föreningens ekonomi ska redovisas av kassör Mikael Schulin.


Föreningsrevisor Torbjörn Ledins revisionsberättelse ska läsas upp.
§8                
Ställningstagande till om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet. 


§9                 
Val av föreningsfunktionärer enligt valberedningens förslag: 

Beslut om nästa års medlemsavgift.

 

Beslut om föreningens firmatecknare.

 

§10
Nya medlemmar

 

Framtida SNOF möten -fysiskt eller digitalt

 

§11 Övriga frågor

 

Neurootologiska event och möten 2021

§12
Årsmötet avslutas

 

 

senast 13.00

Videomötet avslutas

 

 

LÄNK till presentationer och mötesdiskussioner

 

klicka HÄR (Kräver inloggning & lösenord. Aktiveras slutet av november 2020)