snurr Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

     

Årsmötet i Linköping 2018

 

 

Kära SNOF-medlemmar,
 
I år hålls vårt höstmöte i Linköping på Frimurarhotellet. Det ligger nära centralstationen och borde möjliggöra drop in kring kl 10 för de flesta. Ni som har lång resväg kan behöva boka rum redan från onsdag 14/11.

 

Mötet kommer att beröra b l a Akut yrsel, BPPV-omhändertagandenivå, Menieres sjukdom, Barany mötesreferat, Neurootologins framtid i Sverige -generationsskifte och förändrad sjukvårdsfinansiering. Särskild tid finns för falldiskussioner.

 

Du som vill bidra till mötet, kontakta mig per mail! Sista anmälningsdag för att vara säker på att få hotellrum är 16.10. Sista inbetalningsdag för kongressavgiften är 10.11

för SNOF styrelsen, Mikael Schulin

 

 

 

15-16 November 2018 Linköping SNOF höstmöte och utbildningsinternat

 

Plats

Frimurarhotellet Skandic Linköping

hotellinfo

Hotellet ligger nära centralstationen.

 

Deltagaravgift inkl konferens och måltider

2100kr inkl övernattning i enkelrum

1800kr inkl övernattning i delat dubbelrum

 

600 kr Deltagande en dag utan övernattning

1200kr Deltagande två dagar utan övernattning

 

Betalning

deltagaravgiften ska vara överförd till föreningens p g 565180-7 senast 10 november

 

Deltagare

Karl Nordfalk (+hotell 14.11), Mikael Schulin, Christian Geisler, Lena Wiklund Snellman, Josefin Winberg, Ulla Friberg, Miklael Karlberg, Daniel Petersson (ej hotell), Torbjörn Ledin (ej hotell), Linda Rietz, Berit Bjerlemo (del i dubbelrum), Lena Kollén (del i dubbelrum), Zheer Tawfique, Karl Schultz (ej hotell), Julia Sjögren, Tatjana Tomanovic, Niki Karpeta, Fredrik Tjernström, Janne Friis-Liby, Carolina Halén, Susanne Gripenberg, Natalie Stenquist (tre önskar dela på ett 3 bäddsrum), Åke Isaxon (gluten fri kost), Anette Sörlin, Luca Verrecchia (enbart torsdag), Ellen Lindell, Per Gissén, Odd Lind, Karin Sköldefors

 

Program

 

Torsdag 15.11

 

09.00 Drop in -samling

 

          Kaffe

 

10.00 SNOF årsmöte ALLA

         Årsmötesprotokollet

 

11.00 Neurootologin i Sverige -Svårigheter och Möjligheter CG

          Debattartikel Läkartidningen

 

11.30 Utbildningskrav och kompetensförsörjning MS

 

12.00 Lunch Värd: Nautus Medical AS

 

          Tala in Dina neurootologiska gärningar för verksamhetsåret för sammanställning i årsmötesprotokollet.

          Under lunchen sänds en bandspelare runt.

 

13.00 Akut yrsel. Aktuella algoritmer MS

          dr Lee Ti Chong, akutläkare universitetssjukhuset Linköping

 

14.00 VEMP och diagnostik av tredje fönster LV

          Lucas avhandling

 

          Kaffe 20min

 

15.00 Nautus Medical AS företagspresentation LJ ME

 

15.20 Referat besök i Marsielle TRV stolen DP

 

15.40 BPPV -behandling vårdnivåer Allmänläk - ÖNH-läkare - Neurootolog KN

 

16.20 Menieres sjukdom -Komplett update 2018 MK

 

 

17.00 Yrsel hos äldre -VHIT screening av äldre TL

 

          Förfest förfriskningar 20min

 

18.00 Fallpresentationer 1 ALLA

          Nerv-kärl-konflikt "Vestibulär paroxysmi" TT

          Hälsoekonomisk pilotstudie BPPV-P CG

 

20.00 Middag Värd: Oticon AB

 

 

 

Fredag 16.11

 

09.00 dr Leigh Martin, clinical trainer Interacoustics Academy:

          Central yrsel och centrala tester som avslöjar LM

          Dynamisk posterugrafi -ett tillskott i framtidens utredningsarsenal? LM

 

10.10 Funktionell HIT, ett mått på vestibulär kompensation? JS

 

10.40 Vestibulär dysfunktion efter CI TL

 

          Kaffe 20min

 

11.40 Opica Nordic AB företagspresentation MS

 

12.00 Fallpresentationer 2 ALLA

         

          Gruppfoto

          Utdelning deltagarbevis

         

13.00 Lunch Värd: Opiva Nordic AB

 

 

Företag som stödjer vårt möte

Nautus Medical AS, Lotte Juulsgard och Mark Ennis

Oticon AB, Stefan Pettersson

Opiva Nordic AB, Mette Ståhlgren