snurr Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

     

 

SNOF års- och höstmöte Marstrand 27-28 november 2014

 

SNOFs års- och höstmöte på Marstrands Havsbadshotell..!

 

 

25 deltagare möttes på Koön

Lars Ödkvist
Elisabeth Dahlström
Christian Geisler
Fredrik Tjernström
Nadine Schart-Morén
Anette Sörlin
Elsa Erixon
Jenny Häggström
Sergio Padoan
Åke Isaxon  (glutenfritt)
Niklas Danckwardt-Lillieström
Luca Verrecchia
Tatjana Tomanovic
Jolanta Juul
Karin Björklund
Helena Fridberg
Jan Friis-Liby
Mikael Schulin
Lena Kollen
Lena Wikström
Berit Bjerlemo
Anna Hafström
Ursula Junger
Marie Thurfjell

Odd Lind

 

 

 

Program

 

Torsdag 27.11
12.00-13.00 Lunch


1300-1320 Introduktion till möte och takfönster –F T
1320-1340 Takfönsterkirurgi. Metoder, indikationer och uppföljning –NDL
1320-1340 Positionella fynd + VEMP vid takfönster –LV

Se föreläsnings pdf här.


1400-1430 Diskussion med fika om värdet av gemensam studie av takfönster. Intresseanmälan –FT -KB -ALLA

 


1430-1450 Meniere registret, var står vi? –SP Se Serges förslag här
1450-1520 Vårdprogram för BPPV –LK, -BB
1520-1550 Balansträning hos äldre –AH

 

1600-1645  SNOF årsmöte Se mötesprotokollet här

1645 Information från ATOS medical -TS och Synapsys -SC


1730-2000 SPA och fortsatt diskussion

2030- Middag /Middagsvärd ATOS medical AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 28.11

0830-0900 V-HIT dos and don’ts – Film med Leigh Mcgarvie
0900-0930 VHIT vs kaloriskt prov. Kaloriska provets framtida roll -LV -CG

Se Christians föreläsnings pdf här

Se Lucas föreläsnings pdf här.

 

0930-0945 Franska erfarenheter: Vestibulär rehabitering –CG

Se föreläsnings pdf här

 

0945-1045 Roliga timmen: Fall, småstudier, funderingar och fika –ALLA

1100-1115 Information från Interacoustics -SP

Interacoustics ber att få önska en God Jul och Gott Nytt år

samt tacka för medverkan på Marstrand.
Hälsningar Stefan Pettersson och Erik Gyllenhammar


1115-1200 Sammanfattning möte och takfönsterdiskussion -FT

 

1115-1200 Lätt lunch /Lunchvärd Oticon AB


1215 Avresa till Göteborgs central

 

Föreläsare

FT = Fredrik Tjernström

NDL=Niklas Danckwardt-Lillieström

LV = Luca Verrecchia

SP = Serge Padoan

LK = Lena Kollen

BB = Berit Bjerlemo

AH = Anna Hafström

TS = Tobias Ströberg, ATOS Medical AB

SC = Stéphane Curcio, Synapsys S A Marseille

SP = Stefan Pettersson, Oticon AB

CG = Christian Geisler

 

 

 

 

Konferenspris

Pris 1800 kr inkluderar konferens, boende, två luncher och en middag, kaffe, utsikt och busstransport Göteborg C-hotellet t/r. Föreningen sponsrar varje deltagare med 300kr.

 

Betalning

Summan ska vara inbetalad till föreningens plusgiro 565180-7 senast måndagen 3 november. Ange Ditt namn som betalningsreferens.

Kassör Schart-Moren övervakar alla föreningens betalningsprocesser.

 

Hotellet

se här

 

Göm inte att ta med:

Baddräkt/ badbyxor -det är ju ett SPA-hotell..!

 

 

 

 

 

 

 

 


VHIT vs vHIT -vilket VHIT system ska man välja?

 

Allt fler mottagningar skaffar VHIT. Än sålänge finns ingen svensk offentlig ersättning för VHIT. Men from årskiftet träder åtgärdskoden för VHIT AD055 i kraft. I Danmark infördes en ersättning 480 DKR from årsskiftet 2013/2014 vilket medfört att hittills 50 VHIT-system sålts i Danmark.

 

Det finns minst fyra VHIT-system på marknaden. Vilket ska man välja?

 

I Sverige är f n Synapsys system det mest sålda. Det finns för- och nackdelar med de olika systemen.

Före ett inköp bör man lära känna och prova ut olika VHIT system och ställa sig frågan av vem och i vilken miljö VHIT undersökningarna ska utföras.

På årsmötet kommer vi ha en diskussion om relationen mellan vestibulär utredning med kaloriskt prov och utredning med VHIT.

 

Christian Geisler har uppdaterat en marknadsöversikt om tre VHIT-system här

 

Patientinformation VHIT från Yrselcenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

snurra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chartrad buss från centralstationen tog deltagarna till Marstrand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik inledde med takfönster

 

Lars Ödkvist gjorde en historisk återblick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VHIT vs vHIT: