snurr Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

     

SNOF Års- och höstmöte

Köpenhamn Danmark 28-29 november 2013

 

 

 

 

Tid lunch torsdag 28.11 förmiddag drop in - lunch fredag 29.11 kl 13.30

 

Plats Hotell Admiral Köpenhamn (dag1) o. Rigshospitalet Köpenhamn (dag2) SNOF har förbokat enkelrum åt alla deltagare på Admiral . mer hotellinfo här

 

Program

 

 

9.30-11.30   Menierediskussion (drop in som man anländer) ev redovisning av resultat (för de som kommer sen)

Se länk till Serges förslag till kvalitetsregister för Menieres sjukdom här!

 

12.00-13.00 Frokost på restaurang SALT (egentlig start på mötet)

 

13.00 -13.10 Mötets agenda - Fredrik Tjernström

 

13.10-13.30  Otolitdiagnostik med och utan VEMP - Måns Magnusson

 

13.30-14.00  VHIT så funkar det. Pilotstudie VHIT vs vHIT. Några patientfall med VHIT -  Christian Geisler

 

 

 

 

 

 

Christian Geisler: VHIT på mottagningsrummet öpnnar nya diagnostiska fönster. Ibland ter sig informationen subtil men i sitt sammanhang får den stor kraft.

 

 

 

Flera SNOF medlemmar står inför ett ställningstagande att köpa in ett VHIT. Vilket system ska man välja? Christian har en gjort en sammanställning om tre system som idag är tillgängliga på marknaden. Mer info här!

 

 

 

 

 

14.00-14.30  Attackyrsel hos äldre -  Mikael Schulin

 

Föreläsningsbilder finns här. (ppf)

 

 

 

14.30-15.30  FALL-presentationer - alla som vill

 

15.30-16.00  Föreningsmöte -  Styrelsen SNOF

 

Föreningsmöte / SNOF årsmöte

Årsmötesprotokollet läser Du här!

 

 

16.00-17.00 Information från Interacoustics

 

18.30- Fördrink i en riktigt dansk hotellbar

 

19.00- Föreningsmiddag på SALT -  middagsvärd Interacoustics

 

 

 

 

Fredag 29.11 - Rikshospitalet Köpenhamn plan 9

 

 

 

 

9:00 Velkommen til Rigshospitalet (Mads K)
9:00 - 9:20 Psykolog Anne-Mette Mohr - Psykologisk behandling af svimle
9:20 - 9:40 Fysioterapeut Kasper Søndergaard & Morten Friis Hansen - The turn and touch test. A new functional performance measure for vestibular dysfunction
9:40 - 10:00  Morten Friis - Ménière disease and autoimmunity of endolymphatic Sac
10:00 - 10:20 kaffe
10:20 - 10:40 Martin Nue - Endolymphatic sac
10:40 - 11 Malene Kirchmann - 10 års spontan hørelse ved Vestibulært Schwannom
11:00 - 11:20 Søren Hansen - Conservatively managed vestibular schwannoma - audiovestibular factors influencing quality of life
11:20 - 11:40 Per Caye Thomasen - European Position Statement on Neuro-otological topics including Vestibular Schwannoma 
11:40 - 12:20 Demonstration og erfaringer af TRV Chair (Interacoustics & Rigshospitalet)

 

 

12.30 Arbetslunch: Fremtidens Svensk-Danske vestibulære samarbejde

Lunchvärd Rigshospitalet Köpenhamn

13.30 avslutning

 

Viktiga glosor

frukost=morgenmad

lunch=frokost

 

Hotellrum

Är förbokade till samtliga (utom dr Karlberg) och betalas via konferensavgiften. Vill man ha fler nätter så får man ordna det själv. (fredag natt är troligen fullbokad)

 

Praktisk info

Från Kastrup tar man sig lämpligen via Metro till Kongens Nytorv och promenerar, alternativt till Hovedbanegården (centralstation) och promenerar längs Ströget (lite långt).

Man kan köpa Copenhagen Card om man vill (299DKK) – 24h lokaltrafik och entre till en rad museer/nöjen etc

 

Konferenspris

Hel konferens 1800 SEK (inklusive rum, lunch, konferens, buss)

Halvdag 450 kronor (inklusive lunch och konferens)

SNOF sponsrar 400kr per deltagare och även våra danska gäster.

 

Betalning

Betala senast den 24/11 till SNOF plusgiro 565180-7 och glöm inte att skriva ditt namn som referens

 

Anmälda deltagare

Från Danmark: Mads Klokker, Per Caye Thomasen, Sören Hansen, Morten Friis och Anne-Mette Mohr, Kasper Søndergaard, Søren Vesterhauge, Malene Kirchmann, Jesper Yde, Martin Nue,  Jens-Jacob Henriksen, Gerd Hansen og Lisa Norborg

 

Från Sverige: Lars Ödkvist, Ulla Friberg, Christian Geisler, Mikael Karlberg, Fredrik Tjernström, Elisabeth Dahlström, Marianne Brattmo, Måns Magnusson, Lotta Kämpfe Nordström, Mikael Schulin, Odd Lind, Eva Ekvall Hansson, Janne Friis-Liby, Torbjörn Ledin, Lena Wiklund, Nadine Schart-Morén, Christina Larsson, Åke Isaxon, Jenny Häggström, Lena Kollen, Serge Padoan, Christina Jönsson.

 

 

 

 

 

FÖRSLAG PÅ NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR MORBUS MENIÈRE

 

BAKGRUND

 

Alla Nationella Kvalitetsregister innehåller personbundna uppgifter om problem/diagnos, behandling, och resultat. När ett register är fullt utbyggt blir det möjligt att följa upp vad som åstadkoms i sjukvården för alla patienter i landet på det område registret omfattar. Det är också möjligt att följa upp vad enskilda landsting, sjukhus eller kliniker åstadkommer.
För närvarande (2012) finns 73 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten. Ytterligare register planeras eller är under uppbyggnad, och under 2012 får 27 så kallade registerkandidater ekonomiskt stöd.
Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en nödvändig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Registren

byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva skall ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.
Alla register lämnar återkommande rapportering och förnyad ansökan om ekonomiskt stöd, och får i samband med detta en återkoppling med förslag på utveckling och förbättring av registret. Denna återkoppling är en viktig del i kvalitetsssäkringen av de Nationella Kvalitetsregistren.
Idag är Sverige utan tvekan ett föregångsland vad gäller att följa kvaliteten för patienterna och det kämpas på många håll med att bygga upp liknande system.  
Inom ÖNH finns f n (2012) 9 nationella kvalitetsregister:

 • Rörbehandling av öroninflammation
 • Tonsilloperation
 • Grav hörselnedsättning vuxna
 • Barnhörselnedsättning
 • Septumplastik
 • Fonokirurgi
 • Otoskleros
 • Myringoplastik
 • Malignitet

Sju av dessa rör kirurgiska åtgärder, två rör hörselnedsättning. Med tanke på hur stor del av ÖNH-specialiteten som är icke-kirurgisk, är det inte orimligt att anse att fördelningen är skev.
En inte oväsentlig del av ÖNH:s medicinska öppenvårdverksamhet handlar om balansproblem/yrsel, där majoriteten av åtgärderna är icke-kirurgiska. Neurootologin har som bekant utvecklats enormt under åtminstone det senaste decenniet. Det finns således goda skäl att bygga upp ett kvalitetsregister inom det neurootologiska fältet.
På SNOF:s senaste årsmöte beslöts följande:
§13
Serge Padoan har haft tankar kring ett svenskt neuro-otologisktoch kvalitetsregister tex för behandlingsregimer vid Menieres sjukdom. Måns Magnusson påminde om det pågående  arbetet med en internationell diagnosklassifikation. Bestämdes att Serge Padoan och Tatjana Tomanovic påbörjar ett utkast till kvalitetsregister inom svensk neuro-otologi, redovisas under nästa årsmöte.

Inför årsmötet 2012 kommer därför ett förslag på register som utgångspunkt för ett fördjupat arbete syftenade till etablerandet av ett svenskt nationellt kvalitetsregister för Morbus Menière.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Ett kvalitetsregister är inget egenändamål. Det måste tjäna ett syfte och det syftet måste vara att förbättra vården. Det gäller därför att identifiera vilka svagheter som finns samt hitta en enkel metod att registrera dessa på så sätt att förändringar/förbättringar uppdagas och kan följas. När det gäller morbus Menière är det min mening att vi har följande problem:

 • Diagnostiken – hur bra är vi på att ställa diagnosen?
 • Terapin – vilka behandlingar använder vi, när gör vi det och vilka effekter har vi?
 • Patienttillfredsställelsen – hur nöjda är patienterna med det vi gör?
 • Variationen – inter- och intraindividuellt

För att försöka fånga upp detta behövs tämligen många uppgifter, som måste registreras på ett enkelt sätt, helst bara med kryss i rutor. Nedan följer två formulär. Det första, mest omfattande är tänkt att användas första gången en patient registreras. Det innehåller en del uppgifter som kan kompletteras efterhand. Det andra är tänkt att användas för varje enskilt besök. Jag har bedömt att det bättre återspeglar variationen i besöksfrekvens, åtgärder m.m.
Optimalt kan man av det insamlade materialet skapa individuella profiler, som förhoppningsvis kan grupperas och på sikt ge information om olika typer av Menièrepatienter.
Man kan invända att formulären är omfattande men jag tror att det är svårt att fånga in relevanta uppgifter på annat sätt. Dessutom tror jag att formen med enkla kryssrutor gör det relativt enkelt att fylla i. Man kan också se detta som ett maximiförslag som kan reduceras efter en remissomgång. Det kan förstås också förkastas helt men då har det åtminstone tjänat som utgångspunkt för en förhoppningsvis fruktbar diskussion.

 

121024

Serge Padoan
Kristianstad


FÖRSTAGÅNGSREGISTRERING
(oavsett om gammal eller ny patient, kan kompletteras efterhand som saker händer)

 • Patientens tillstånd att ingå i registret inhämtas                               

 

 • Personuppgifter:

Kön:     ♂         ♀ 
            Personnummer:………………………….
                                                                                             
         Ja            Nej             Vet ej

 • Mb Ménière i släkten? (2 generationer + syskon)                                    
 • Tidigare plötslig hns/VN/BPPV                                              

 

 • Datum (ungefärligt) för första symptom som bedömts bero på Mb Meniére…………

Vilket/-a symptom:      hns     tinnitus    yrsel    fyllnadskänsla 

 • Datum (ungefär) för första gången hela symptomtriaden (HTY) uppstått samtidigt …..
  Sida:   höger     vänster 

 

 • Hur många anfall med rotatorisk yrsel + hns + tinnitus (hela triaden) har pat haft till dags dato?

0 – 1        ≥ 2    

 • Diagnostik:

Första audiogram med hns som bedömts som sigifikant datum………….
  Hö           Vä
         

 

 

 

 

TMV luft
TMV ben

 

VOG, datum………..sidoskillnad% Jonkees

Normalt fynd vid:                                       Ja          Nej     Fynd/vilket annat test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • MR, datum…………
 • ECoG, datum…………                    
 • Glyceroltest, datum……        
 • VEMP,datum……                                
 • OAE, datum……
 • Annat test: datum……                           

 

 • Vilka behandlingar mot Mb M har pat provat sedan diagnosen ställdes 1:a gången?

Ingen aktiv behandling                                      

Läkemedel:             Diuretika                                                Antiemetika                  
                                Histaminanalog (Betaserc)                    Karbamid                      
                                Bensodiazepiner                                    SSRI                              
                              Systemisk steroid                                  Intratympanal steroid    
                                      Annat                                    Vad:………………………..

Kirurgi:                   Rör        höger                                        vänster                         
Tryckbehandling/Meniett:    höger                                         vänster                         
Saccotomi:                            höger                                        vänster                         

Sjukgymnastik:                                          
     
Annat                                                           Vad:………………………..

 • Vad planeras?

 

Ingen aktiv behandling                                      

Läkemedel:             Diuretika                                                Antiemetika                  
                                Histaminanalog (Betaserc)                    Karbamid                      
                                Bensodiazepiner                                    SSRI                              
                              Systemisk steroid                                  Intratympanal steroid    
                                      Annat                                    Vad:………………………..

Kirurgi:                   Rör        höger                                        vänster                         
Tryckbehandling/Meniett:    höger                                         vänster                         
Saccotomi:                            höger                                        vänster                         

Sjukgymnastik:                                          

Sjukskrivning                                             

Inläggning                                                  

Återbesök                                                   
     
Annat                                                           Vad:………………………..
                 

 • Läkare som träffat patienten    PAL             Annan   

 

 

STATUS:  

Öron: datum……………….                       Hö           Vä
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal trumhinna             
Normal trumhinna med öppet rör
Perforation
Annan patologi

 

Otoneurol: datum ……………                   Hö           Vä
                     

 

 

 

 

Impulstest patologisk
Impulstest normal
Huvudsk nyst med video
                                              Hö           Vä         Upp        Ner
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakt
Torsionellt    

 

 

 

 

 


ÅTERBESÖK

Datum:………………

Akut återbesök                                         Ja                                        Nej
                                                                                                          

 • Hur många fullständiga triadanfall har pat haft sedan sist?

 

0                           1-10                                 > 10  

 • Vilka behandlingar har använts sedan sist?

 

Ingen aktiv behandling                                      

Läkemedel:             Diuretika                                                Antiemetika                  
                                Histaminanalog (Betaserc)                    Karbamid                      
                                Bensodiazepiner                                    SSRI                              
                              Systemisk steroid                                  Intratympanal steroid    
                                      Annat                                    Vad:………………………..

Kirurgi:                   Rör        höger                                        vänster                         
Tryckbehandling/Meniett:    höger                                         vänster                         
Saccotomi:                            höger                                        vänster                         

Sjukgymnastik:                                          
     
Annat                                                           Vad:………………………..

 • Hur upplever pat sina Mb M symptom har varit sedan sist:

Som               Senaste      Senaste            
helhet            månaden    veckan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besvärsfri                                    
Tydligt förbättrad
Oförändrat ganska bra
Oförändrat dålig
Tydligt försämrad

                                                                                                         Ja                      Nej

 • Har pat varit sjukskriven pga Mb M sedan sist?                                        

 
Har pat sjukhusvårdats pga Mb M sedan sist?                                           

Har pat kontaktat annan vårdgivare (besök/tfn)?                                       

 

 • Vad planeras?

Ingen aktiv behandling                                      

Läkemedel:             Diuretika                                                Antiemetika                  
                                Histaminanalog (Betaserc)                    Karbamid                      
                                Bensodiazepiner                                    SSRI                              
                              Systemisk steroid                                  Intratympanal steroid    
                                      Annat                                    Vad:………………………..

Kirurgi:                   Rör        höger                                        vänster                         
Tryckbehandling/Meniett:    höger                                         vänster                         
Saccotomi:                            höger                                        vänster                         

Sjukgymnastik:                                          

Sjukskrivning                                             

Inläggning                                                  

Återbesök                                                   
     
Annat                                                           Vad:………………………..

 • Läkare som träffat patienten    PAL             Annan   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

snurra