snurr Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

     

 

 

 

 

 

16-17.11 2017

SNOF års- och höstmöte Skepparholmen SPA Stockholm

 

 

 

Deltagare

Mikael Karlberg, Christian Geisler, Tatjana Tomanovic, Karl Nordfalk, Lena Wiklund Snellman, Daniel Petersson, Christina Larsson, Ursula Junger, Christine Ölander, Anette Sörlin, Per Gissén, Mikael Schulin, Jolanta Juul, Elisabeth Dahlström, Odd Lind, Eva Funseth Åhs, Carolina Halén och Susanne Gripenberg. Luca Verrecchia, Niki Karpeta, Jenny Häggström, Andra Lazar och Marie Thurfjell.

 

 

Program

 

Torsdag 16.11

11.00-11.45    Samling. Välkommen till Skepparholmen SPA!

                        Bagage kan ställas in i vårt konferensrum

                                                                   

11.45-12.30     Lunch 1. Värd: OPIVA Nordic

                     

12.45-15.00    Block 1: Uppdatering nationella riktlinjer 

                      

                       Rapport från arbetsgrupper som tillsattes vid årsmötet 2016

 

                       Morbus Menière - Mikael Karlberg 15min

                       Orthokine -ännu en botande beh?? - Mikael Karlberg 10min

 

                       Vestibularisneurit - Tatjana Tomanovic 20min

 

                       Vestibulär rehabilitering - Susanne Gripenberg. 20min

                 

                       Kaffe

                                                   

15.10-15.30     Företagspresentation - Medical Need

15.30-15.50     Företagspresentation - OPIVA Nordic

 

16.00-17.30     SPA aktiviteter och mingel

                       

17.30-18.30     Block 2: Yrselmanagement 

 

                      Managementutmaningar vid yrsel - Christian Geisler 20min

 

                       BPPV - Karl Nordfalk 20min

 

                       Inför SK-kurs om yrselsjukdomar maj 2018

 

                      

18.30-19.30    SNOF årsmöte

                      Dagordning

                      §1 Mötets öppnande

                      §2 Godkännande av dagordning

                      §3 Val av mötesordförande

                      §4 Val av mötessekreterare

                      §5 Val av två protokolljusterare                      

                      §6 Föregående årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse

                      §7 Ekonomisk redovisning

                      §8 Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

                      §9 Val/tillval av styrelserepresentanter, revisorer, valberedning

                       och årsavgift

                      §10 Presentation av nya medlemmar

                      §11 Övriga frågor och framtidsagenda

                      §12  Mötet avslutas  

 

20.00               Middag. Värd: Interacoustics

 

22.00               Neuro-otologiskt eftersnack

 

Fredag 17.11

06.00-08.00     SPA- aktiviteter

 

07.30-08.00     Frukost

 

08.00-08.10     Företagspresentation Interacoustics, Håkan Hansson

 

08.10-09.30     Block 3: Yrseldiagnostik

 

                      ”VEMP and its Clinical Utility”45 min

                       "VHIT och SHIMPs" 15min

                       Gästföreläsare dr Darren Whelan, Audiologist-Research

                       Scientist-Intern.clinical Trainer for Interacoustics Academy                                                            

                      

09.30-10.00    Kaffe. Utcheckning rum senast kl 10                       

                       

10.00-11.45    Block 4

 

                      Vibrationsutlöst nystagmus - Mikael Schulin 20min

 

                       Yrseldiagnostik på distans - Christian Geisler 20min

 

                      Diagnostik och behandling med TRV-stol - Karl Nordfalk. 20min

 

                       Fallpresentationer

  

                       Gruppfoto

 

                      

11.45-12.30     Lunch 2. Värd: Medical Need

 

 

 

 

 

 

Deltagarpris (inkl moms)

Helpension för övernattande med enkelrum inkl SPA och konferens

Dagpris inkl måltider, kaffe och SPA

 

inkl övernattning i enkelrum 2300kr

inkl övernattning i dubbelrum 2050kr

konferens och SPA exkl övernattning under en av dagarna 900kr

konferens och SPA exkl övernattning under bägge dagar 1400kr

 

Betalning

överför konferensavgiften till föreningens plusgiro 565180-7 innan mötet, senast 10 november. Vänligen ange Ditt deltagarnamn som referens.

Kassör Mikael Schulin kommer att uppvakta deltagare som inte har utjämnat beloppet i tid. Kvitto över betald deltagaravgift lämnas av kassören 17.11

 

Avbokningsregler

Ingen kostnad för avbokning till och med 16 oktober. Full avgift för avbokningar f r o m 17 oktober

 

Dessa företag stöder mötet:

 

Interacoustics, Stefan Pettersson, Alf Ingvarsson och Håkan Hansson

Oticon AB

Löfströms alle 5

Box 1262

172 25 Sundbyberg
 

Medical Need AB, Thomas Johansson och Peter Johansson

Medical Need Europe AB
Att. Julia Grahn
Teatergatan 3
111 48 Stockholm

 

OPIVA Nordic AB, Mette Stålberg

OPIVA Nordic AB
Datavägen 25
436 32 ASKIM
SWEDEN

 

 

Konferenssittningen

skolklass-sittning

23st

+ Mette-Petra-Niclas

+ Thomas Johansson-Peter Johansson

28st

 

Måltidsberäkning

Lunch dag 1:

23st

+Mette-Petra o Niclas

+Thomas Johansson-Peter Johansson (tar kostnad själv)

28st

 

Middag dag 1:

22st -Karpeta

+Stefan Pettersson-Alf Ingvarsson-Håkan Hansson o Darren Whelan

26st

 

Lunch dag 2:

21 st -Karlberg -Lind

+ Peter Johansson

22st

 

 

Ekonomi-genomgång SNOF styrelsemöte 4.10

Logi och frukost med boenden i enkelrum ink moms 2492:-
Logi och frukost i del av dubbelrum 2025:- per person ex moms ( ink moms 2268:- )
 
Måltider på ankomstdagen pris per person ex moms ( ink moms )
Lunchbuffé 119:- ( 149:- )
Eftermiddagskaffe med tillbehör 70:- ( 87,50 )
3-rättersmiddag x 391:-  (489:- )
 
Måltider på avresedagen/pris per person ex moms ( ink moms )
Förmiddagskaffe med tillbehör 70:- ( 87,50:- )
Lunchbuffé 175:- ( 219:- )
 
Lokal 6500:-/per dag ex moms ( ink moms 8,125:-/per dag )
 

SNOFs kostnad

För enkelrum 2492 -149 lunch1 -489 middag -219 lunch2=1635kr + konf.lokal 16250 :antal deltagare vid 20= 812,50 totalt 2447,50kr

För del i dubbelrum 250kr billigare

Dagdeltagare Kaffe 175 + del i konferenslokal 812,50 = 987.50kr

i kassan finns 48000kr