nystagmus3 Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

     

Vad är Neuro-Otologi?

 

Det sägs vara ÖNH-specialitetens oslipade diamant. Hur kan vi slipa den så att neurootologins särart kommer fram och blir synlig för fler intresserade?
  nystagmus3

 

 

 

Balansstörning i gående och stående?   kroppssvaj

 

 

 

 

Karusellyrsel   klassisk yrsel

 

 

 

Neuro-otologi - ett kulspel?