snurra Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

SNOF styrelsen 2020

 

Ordförande

Tajana Tomonavic ÖNH kliniken Karolinska sjukhuset Stockholm

 

 

Vice ordförande

Karl Nordfalk Nordfalk Øre-Nese-Hals Oslo

 

Sekreterare

Christian Geisler Yrselcenter yrselklinik Stockholm

 

 

Kassör

Mikael Schulin ÖNH kliniken Regionsjukhuset Linköping

 

 

Revisorer

Anette Sörlin ÖNH kliniken Sunderby sjukhus Luleå 

Torbjörn Ledin ÖNH kliniken Linköping

 

 

Valberedning

Fredrik Tjernström ÖNH kliniken Lund

Lena Wiklund Snellman ÖNH kliniken Falun

 

 

Kontakta oss:

Kontakt med styrelsen eller webbmaster

 

 

 

 

 

snurra