snurra Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

nystagmus3Login Medlemmar

 

SNOF styrelsen 2022

 

Ordförande

Mikael Karlberg ÖNH klin Lund

 

Vice ordförande

Daniel Pettersson ÖNH klin Linköping

 

Sekreterare

Luca Verrecchia ÖNH klin KS Stockholm

 

Kassör

Christine Ölander ÖNH klin Uppsala

 

Revisorer

Anette Sörlin ÖNH klin Sunderby sjkh  

Torbjörn Ledin ÖNH klin Linköping

 

Valberedning

Christian Geisler Yrselcenter Stockholm

Tatjana Tomanovic ÖNH klin KS Stockholm

Fredrik Tjernström ÖNH klin Lund

 

 

 

 

 

 

 

snurra