baggang Svensk Neuro-Otologisk Förening

 

Start

Styrelse

Medlemsinfo

Aktuellt

Neuro-Otologi

Forskning

 

baggangLogin Medlemmar

 

 

Välkommen till SNOF !

Svensk Neuro-Otologisk Förening (SNOF)

är en intresseförening inom Svensk förening för Oto-rhino-laryngologi, huvud- och halskirurgi.

 

Föreningen grundades 1982 av kollegorna Angelborg, Bergenius, Henriksson, Hyden, Larsby, Lundquist, Stahle, Wennmo och Ödkvist.

Tidigare hette föreningen Svensk Vestibulär Förening, men bytte namn till SNOF vid årsmötet 2009.


Föreningens syfte är att främja ämnesområdet Neuro-Otologi i Sverige. Föreningens uppgift är att stödja detta ämnesområde på alla sätt både kliniskt och vetenskapligt.

 

Vår förening organiserar för närvarande mer än hundra medlemmar från Sverige och nordiska grannländer. Våra medlemmar har ett gemensamt engagemang för yrsel- och balanssjukdomar och relaterade ämnen.

 

SNOFs senaste utbildningsinternat i Linköping

Program och bilder från mötet finns här

 

 

 

 

Medlemssektionen

På medlemssektionen finner Du ett alltid uppdaterat medlemsregister, mailadresser till samtliga medlemmar, behandlingsprogram, referat från konferenser.

På dessa sidor vill vi också att Du som är medlem bidrar till föreningens gemensamma informationsbanker.

 

Lösenorden

Användarnamn och lösenord till webbplatsens medlemssektion har skickas ut per mail till alla medlemmar. Har Du glömt lösenorden? Fråga här!

 

VHIT och VEMP -ny teknik snart på mångas mottagningar

Vilket system ska man välja och varför?

En försök till en opartisk jämförelse av tre olika VHIT-system finns här.

 

 

 

 

 

SNOFs utbildningsinternat Skepparholmens SPA Stockholm 2017

Program och bilder från mötet finns här

 

SNOF utbildningsinternat Yasuragi SPA Stockholm 2015

Program och föreläsningsfiler finns här

 

SNOF utbildningsinternat Marsstrand 2014

Program, bilder, deltagarförteckning och föreläsnings-pdfer, klicka här!

 

SNOF utbildningsinternat Köpenhamn 2013

Program, bilder, en marknadsöversikt över olika VHIT system, Mikael Schulins presentation och årsmötesprotokollet når Du via länken nedan..

Program och bilder här

 

SNOF utbildningsinternat Yasuragi SPA 2012

Tema: Vestibulär rehabilitering och Vestibulär undersökningsteknik

Progam och bilder här

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flygplan_obalans

 

Färskt, dåligt kompenserat bortfall

höger framdrivnings-motor

 

 

VHIT SYNAPSYS:

Grav funktionsnedsättning laterala båggången höger

VHIT ICS OTOMETRICS:

Spetsiga 3D Covert-saccader på samma patient bekräftar bortfall i laterala båggång höger

 

baggang2

Trasslande båggångar ofta del av problemet vid yrsel

 

 

Alfforskning

Svensk Neuro-otologisk forskning